Salaspils

Salaspils novads 2011.gada 31.augustā pievienojās Pilsētas mēru paktam ar iniciatīvu līdz 2020.gadam novadā sasniegt CO2 emisiju samazinājumu par 20%.
Izstrādājot enerģijas rīcības plānu 2013.-2020.gadam, Salaspils novads iekļāva šo mērķi, salīdzinot ar 2010.gada emisijas līmeni.

Salaspils novada attīstības vīzija līdz 2020.gadam ir:

                                      Mūsu mājas radošai izaugsmei ziedošā vidē

Novada attīstības vīzija sasaista novada vēsturi ar novada nākotni un iet roku rokā ar ilgtspējīgas enerģijas plāna vīziju. Saskaņā ar novada attīstības vīziju, ilgtspējīgas enerģijas attīstībai novadā tiek izvirzīti šādi mērķi:

 • energoefektīvi un droši mājokļi un ēkas;
 • radoši risinājumi un izglītota sabiedrība;
 • ziedoša, droša un sakārtota vide.

Lai novadā tiktu samazinātas radušās emisijas un nodrošinātu veselīgu dzīves telpu novada iedzīvotājiem, Salaspils novads ir noteicis dažādu prioritāšu pasākumus:

 • energoavotu sakārtošana un darbības optimizācija;
 • energoresursu kvalitāte;
 • energopārvaldība;
 • enerģijas lietotāju iesaistīšanas pasākumi (daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumi, informatīvi pasākumi enerģijas lietotājiem;
 • esošā ielu apgaismojuma inventarizācija;
 • mobilitātes plāns;
 • zaļā iepirkuma izmantošana;
 • energoefektivitātes pasākumi pašvaldības un daudzdzīvokļu ēkās;
 • ielu apgaismojuma efektivitātes paaugstināšana;
 • transporta infrastruktūras attīstība.

Energoavotu sakārtošana bija viens no augstākās prioritātes pasākumiem, kur uz doto brīdi ir uzstādīta jauna apkures sistēma, izmantojot šķeldas apkures katlus, kā arī 2015.gada nogalē papildus tika uzstādīts dūmgāzu kondensators. Tāpat arī līdz šim ir gandrīz pilnībā sakārtota un atjaunota siltumpārvades sistēma, tādā veidā sasniedzot vislielāko emisiju samazinājumu novadā.

Salaspils novadā ir nosiltinātas arī gandrīz visas pašvaldības iestādes, piesaistot dažāda veida līdzfinansējumu, un sakārtota tajās esošā apkures sistēma, kur pašlaik tiek veikti dažādi uzlabošanas pasākumi, lai sasniegtu vēl augstākus rezultātus. Tāpat pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanas programmā, palīdzot apsaimniekotājiem ar dokumentācijas izstrādi, kā arī šobrīd sadarbībā ar SIA "Salaspils siltums" tiek izstrādāti 3 pilotprojekti daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām, sasniedzot augstu komforta un energoefektivitātes līmeni šajos namos un veicot uzraudzību ekspluatācijas periodā uz 15 gadiem.

2016.gadā pašvaldības ēkās plānots ieviest monitoringa sistēmu, ar kuras palīdzību tiktu uzraudzīts ēkas elektrības un siltumenerģijas patēriņš, pēc kā varētu lemt par nepieciešamo uzlabojumu veikšanu, lai sasniegtu vēl augstākus energoefektivitātes rādītājus. 

Salaspils novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2013.-2020.gadam

© EKODOMA 2015