Energoplānošana pašvaldībās

Šobrīd Pilsētu mēra pakta kustībai ir pievienojušās 19 Latvijas pašvaldības un visām šīm pašvaldībām jau ir izstrādāti Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni, kas paredz virkni SEG emisiju samazinošu pasākumu. Problēma, kas pastāv šobrīd, ir tā, ka tikai retā no pašvaldībām seko plānā paredzēto pasākumu ieviešanai.

Projekta ietvaros šis jautājums tiek risināts, piemērojot apmācību metodes, kas veicina zināšanu pārnesi no pieredzējušām pašvaldībām uz mazāk pieredzējušām. Tas ļaus pašvaldībām ātrāk un efektīvāk sasniegt Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos noteiktos CO2 emisiju samazināšanas mērķus.

Šis projekts kalpo kā vadlīnijas, norādot, ar ko sākt, un kā praktiski strādāt pie nosprausto mērķu sasniegšanas. Izstrādātie mācību materiāli un pieredzes apmaiņas metožu praktiska piemērošana ļaus pašvaldībām izvērtēt savas vājās un stiprās puses.

 

Izmantotās apmācību un sadarbības metodes:

 • mentorings;
 • līdzvērtīga sadarbība;
 • ēnošana.

 

 • 1. Mentorings

  Mentorings paredz pieredzes apmaiņu starp pieredzējušām un mazāk pieredzējušām pašvaldībām. Starp Latvijas pašvaldībām ir tādas, kas jau ir sasniegušas nozīmīgus rezultātus klimata pārmaiņu mazināšanā. Viena no šīm pašvaldībām ir Liepāja. Šī projekta ietvaros Liepājas pilsētas pašvaldība būs mentors (padomdevējs) trīs projekta pašvaldībām: Jūrmalai, Saldus un Salaspils novadiem. Papildus tiks pieaicināts arī eksperts no Norvēģijas, kuram ir ilggadēja pieredze ilgtspējīgā energoplānošanā pašvaldībās. Plānots, ka eksperts apmeklēs katru no trīs pašvaldībām un sniegs savus ieteikumus uzlabojumiem.

 • 2. Līdzvērtīga sadarbība

  Līdzvērtīga sadarbības aktivitātes ietvaros notiks pieredzes un zināšanu pārnese no projekta pašvaldībām uz blakusesošajām pašvaldībām. Viens no galvenajiem problēmjautājumiem, kas skar visas šīs pašvaldības, ir energopārvaldnieka neesamība vai tā kompetences nostiprināšana. Pašvaldībās pastāv arī citas problēmas klimata un enerģētikas sektoros, kuras kopā un sadarbībā ar ekspertiem var risināt. Tādējādi šīs aktivitātes rezultātā tiks apkopots un izstrādāts materiāls energopārvaldnieka apmācībai un energopārvaldības sistēmas ieviešanai pašvaldībās. Tāpat arī informācija tiks nodota Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem.

 • 3. Ēnošana

  Ēnošanas ietvaros pašvaldības viesosies viena pie otras, lai redzētu, kā attiecīgajā pašvaldībā tiek ieviesti klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumi, kā arī novērtēs iespējas iegūto zināšanu un pieredzes pārņemšanai savā pašvaldībā.

 

Energoplānošana pašvaldībās:

 • Salaspils novada pašvaldība

  Salaspils novads pievienojās Pilsētu mēru pakta iniciatīvai 2011.gada 31.augustā. Salaspils novada mērķis ir sasniegt 20% CO2 emisiju samazinājumu līdz 2020.gadam, salīdzinot ar 2010.gada līmeni. 

  Lasīt sīkāk

 • Saldus novada pašvaldība

  Saldus novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns  2014.–2020.gadam tika apstiprināts 2013.gada 19.decembrī. Saldus novada mērķis ir līdz 2020.gadam samazināt CO2 emisijas par 20%, salīdzinot ar 2008.gada līmeni. 

  Lasīt sīkāk

 • Jūrmalas pilsētas pašvaldība

  Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2013.-2020.gadam tika apstiprināta 2014.gada 30.janvārī. Jūrmalas mērķis ir līdz 2020.gadam samazināt CO2 emisijas par 20%. 

  Lasīt sīkāk

 • Liepājas pilsētas pašvaldība

  Liepājas pilsēta pievienojās Pilsētu mēru pakta iniciatīvai 2012.gada 15.novembrī un apņēmās līdz 2020.gadam sasniegt vismaz 20% CO2 emisiju ietaupījumu, salīdzinot ar 2006.gada līmeni.  

  Lasīt sīkāk

 

 

© EKODOMA 2015