Piedalies interaktīvā apmācības seminārā
"Klimats un energopārvaldība"

Pieejamie semināri

 • 16.09.2015
  Pieteikums noslēdzies Cēsīs
 • 30.09.2015
  Pieteikums noslēdzies Jelgavā
 • 14.10.2015
  Pieteikums noslēdzies Liepājā
 • 28.10.2015
  Pieteikums noslēdzies Daugavpilī
 • 12.11.2015
  Pieteikums noslēdzies Rīgā
Piedalīties interaktīvā apmācības seminārā

Aktualitātes

 • 17. Marts 2017

  Enerģijas monitoringa platformu sāk lietot Daugavpils un Sigulda

  Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un sistemātisku enerģijas datu uzskaiti un analīzi, kas ir viens no veiksmīgas energopārvaldības stūrakmeņiem, Daugavpils pilsēta un Siguldas novada pašvaldība ar 2017. gadu ir uzsākusi lietot SIA Ekodoma izstrādāto Enerģijas monitoringa platformu.

  Enerģijas monitoringa platformu ir radīta tieši pašvaldībām, lai visi iesaistītie - gan energopārvaldnieks, gan citi par ēku vai objektu atbildīgie, paši varētu veidot enerģijas patēriņa datubāzi un pēc tam šos datus ērti pārskatīt un analizēt energopārvaldības pasākumu veikšanai.

  Pirms nepilniem diviem gadiem Daugavpils pilsētas dome sāka darbu pie energopārvaldības sistēmas izveides un to sertificēja 2016. gada nogalē. Daugavpils ir pirmā, kas sertificējusi tik plašas sistēmas robežas: gan pašvaldības ēkas, gan publisko ielu apgaismojumu, gan sabiedrisko transportu. Par visiem šiem sektoriem, kas aptver vairāk kā 100 ēkas, 140 ielu apgaismojuma posmus un pilsētas tramvaju, autobusu un mikroautobusu satiksmi, ikmēneša datu uzskaite un energoefektivitātes rādītāju analīze tiek veikta Enerģijas monitoringa platformā, iesaistot ap 80 lietotāju. Arī Sigulda 2016. gadā uzsākusi energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā un platformā enerģijas patēriņa uzskaiti veic par pašvaldības ēkām, ielu apgaismojumu un pašvaldības autoparku.

  Vairāk par energopārvaldības sistēmu Daugavpilī un Enerģijas monitoringa platformas izmantošanu patēriņa datu uzskaitē  varat izlasīt: 

  Energopārvaldība Daugavpilī

 • 7. Jūlijs 2016

  Iznācis trešais projekta informatīvais izdevums

  Projekta aktivitātes ir noslēgušās, un galvenie sasniegtie projekta rezultāti projekta noslēgumā ir apkopoti projekta trešajā izdevumā. Lasiet vairāk par pašvaldību partneru turpmākajiem darbiem energopārvaldības sistēmas izveidē un ieviešanā, tiešsaistes enerģijas monitoringa platformu un projekta brošūru.

   Nr.3_Informatīvs izdevums_Klimats un energopārvaldība  

 • 7. Jūlijs 2016

  Projekta galvenie rezultāti ir apkopoti brošūrā "Energopārvaldība vieno! Sasniegumi iedvesmo!"

  Daudzas pašvaldības jau ir izstrādājušas savu teritoriju energoplānus (Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānus), kas paredz dažādus vidēja termiņa un ilgtermiņa risinājumus, lai mazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Diemžēl šobrīd tikai retā no pašvaldībām seko plānā paredzēto pasākumu ieviešanai. Kā to risināt?

  Atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem esam jau ilgstoši meklējuši un meklējam vēl šobrīd. Šī brošūra apkopo dažus no mūsu rastajiem risinājumiem, kā pašvaldības un arī katrs individuāli var rīkoties. Mūsu pieeja ir vienkārša: tā ir vērsta uz iesaistīto cilvēku apmācību un pašvaldību savstarpēju sadarbību.

  Energopārvaldība vieno! Sasniegumi iedvesmo!

 • 7. Jūlijs 2016

  Tagad mājas lapā energoplanosana.lv pašvaldībām pieejama enerģijas monitoringa platforma!

  Lai pašvaldībai atvieglotu enerģijas patēriņa datu uzskaiti un nodrošinātu to sistemātisku ievadi, apstrādi un analīzi, mājas lapā www.energoplanosana.lv ir pieejama enerģijas monitoringa platforma.

  Jebkuram energoefektivitātes pasākumam, pirmkārt, ir nepieciešami enerģijas patēriņa dati bez kuriem nav iespējams veikt nedz esošās situācijas analīzi, nedz uzstādīt nākotnes mērķi, nedz izplānot nepieciešamās aktivitātes mērķa sasniegšanai.

  Mēs esam izstrādājuši lietotājam draudzīgu sistēmu, kā energopārvaldnieks, kā arī citi par ēku vai objektu atbildīgie paši var veidot savai pašvaldībai enerģijas patēriņa uzskaiti par trīs galvenajiem sektoriem:

  • pašvaldības ēkām
  • ielu apgaismojumu  
  • pašvaldības autoparku/sabiedrisko transportu

  Lai energopārvaldniekam palīdzētu datus ērti pārskatīt un analizēt energopārvaldības pasākumu veikšanai, platforma par ievadītajiem datiem automātiski izveido uzskatāmos grafikus un izdrukājamas atskaites.

  Kā uzsākt lietot?

  Jautājumu gadījumā un lai pieteiktos, sazinieties ar mums Ekodomā, sūtot e-pastu uz ekodoma@ekodoma.lv vai milda.petersone@ekodoma.lv

  Papildus informācija pieejama arī zemāk:

  Enerģijas monitoringa platforma

 • 3. Jūlijs 2016

  Noslēdzošā līdzvērtīgas sadarbības tikšanās Salaspilī

  2016. gada 30. jūnijā Salaspilī notika noslēdzošā līdzvērtīgas sadarbības tikšanās, kuras laikā dalībnieki dalījās ar Ilgtspējīgu enerģijas rīcības plānu rezultātiem Salaspils novada un kaimiņu pašvaldībās un diskutēja par savu pašvaldību gūto pieredzi energopārvaldības sistēmas ieviešanā. Apspriestas tika gan problēmas, gan labās prakses piemēri un ierosinājumi.

  Vizītē piedalījās pārstāvji no Salaspils, Ikšķiles un Ķeguma pašvaldībām.

  Dalībnieku galvenās atziņas no pasākuma:

  • Kā parādīja mūsu pieredze, vislabāk veidot lielāku sanāksmi, kurā piedalās vairākas pašvaldības uzreiz, jo tad tiek nodots un saņemts daudz vairāk informācijas, kas var noderēt turpmākajās aktivitātēs.
  • No diskusijām ar kaimiņu pašvaldībām esam sapratuši, ka nepieciešams vēl vairāk darboties pie informācijas nodošanas un apmācību veikšanas energotaupības jomā tieši pašvaldības iestādēs, kā arī nepieciešams piesaistīt arī citu organizāciju pārstāvjus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu un vidi novadā.
  • Galvenais, kas nepieciešams, ir liela ieinteresētība veikt kaut ko, kas varētu uzlabot vidi mums apkārt!

   

 • 27. Maijs 2016

  Saldus pašvaldības pārstāvji ēno Salaspilī

  2016. gada 25.-26. maijā Salaspilī notika noslēdzošās ēnošanas apmācības, kurās piedalījās Salaspils novada domes, Salaspils siltums, Saldus novada domes un SIA Ekodoma pārstāvji.

  Šajā ēnošanas vizītē Salaspils dalījās ar savu pieredzi energoefektivitātes paaugstināšanā daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās, kā arī ar datu uzskaites veikšanu ēkās ar attālināto vadību un datu uzskaiti ēkās, kurās nav pieejama attālināto datu iegūšana.

  Tikšanās laikā Saldus pārstāvji atzinīgi novērtēja sakārtoto siltumenerģijas datu uzskaiti Salaspilī un pašvaldības un SIA “Salaspils siltums” pozitīvo sadarbību un, sekojot Salaspils piemēram, domā aktualizēt jautājumu par datu nolasīšanas sistēmas uzlabošanu, izskatot iespējas ieviest attālināto vadību siltumenerģijas datu uzskaitē.  

 • 15. Maijs 2016

  Līdzvērtīgas sadarbības noslēguma sanāksme Saldus novada pašvaldībā

  2016. gada 13. maijā norisinājās līdzvērtīgas sadarbības noslēguma sanāksme Saldus novada pašvaldībā pēc ēnošanas vizītēm Saldus novada pagastos.

  Saldus novadu veido 15 pagasti. Līdzvērtīgas sadarbības aktivitātes ietvaros 6., 12., 25. aprīlī Saldus novada pašvaldības speciālisti un SIA “Saldus siltums” valdes priekšsēdētājs apmeklēja Novadnieku, Apvienotās Jaunauces un Rubas, Ezeres, Lutriņu un Nīgrandes pagastus, lai iepazītos ar energopārvaldības sistēmas jautājumiem pagastos.

  Noslēguma sanāksmes laikā galvenie akcenti tika likti uz kurināmā pienācīgas uzglabāšanas nepieciešamību, esošo centrālās siltuma sistēmas saglabāšanu un efektivitātes paaugstināšanu pagastos. 

 • 1. Aprīlis 2016

  Projekta turpmāko aktivitāšu plāns

  Līdz ar pirmajiem siltajiem saules stariem pavasarī esam uzsākuši aktīvu pieredzes apmaiņas semināru ciklu Latvijas pašvaldībās. Semināri tiek īstenoti ēnošanas un līdzvērtīgas sadarbības aktivitāšu ietvaros. 

  Ēnošanas aktivitāšu plāns un tēmas:

  30.marts, Jūrmala: IERP monitorings un energopārvaldības nākamie soļi
  7.-8.aprīlis, Liepāja: Energopārvaldības pieredze Liepājas pilsētas pašvaldībā
  13.-14.aprīlis, Saldus: IERP monitorings un energopārvaldība Saldus novada pašvaldībā
  Maija otrā puse, Salaspils: IERP monitorings un energopārvaldība Salaspils novada pašvaldībā

  Līdzvērtīgas sadarbības aktivitāšu plāns un tēmas:

  31.marts, Tukums: IERP ieviešanas gaita
  Marts/aprīlis, Ogre, Ikšķile, Lielvārde: IERP ieviešana, nepieciešamās izmaiņas
  Marts-maijs, Saldus novads: Energopārvaldības ieviešana pagastos
  Maija otrā puse, Jūrmala/Rīga: Pieredzes apmaiņa ar Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām
  30.maijs, Ādaži: Energopārvaldības sistēmas izveides pieredze Ādažu novadā

 • 31. Marts 2016

  Pirmais ēnošanas pasākums Jūrmalā

  2016.gada 30.martā notika pirmais ēnošanas pasākums Jūrmalā, kurā piedalījās Jūrmalas, Saldus, Salaspils pašvaldību un SIA „Ekodoma” pārstāvji.

  Ēnošanas mērķis šī projekta izpratnē ir sniegt iesaistītajām pašvaldībām iespēju mācīties vienai no otras, kā izveidot un ieviest energopārvaldību savā pašvaldībā. Katra pašvaldība ir atšķirīga. Tādējādi arī ceļš uz energopārvaldību tai katrai būs savs.

  Šīs ēnošanas galvenais mērķis bija iegūt pieredzi no Jūrmalas par Ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna monitoringa ziņojuma sagatavošanu un tā rezultātiem, kā arī uzklausīt par sasniegtajiem rezultātiem energopārvaldības izveidē, tai skaitā par KPFI monitoringa pārskata rezultātiem izglītības iestādēs.

  Pašvaldības pārstāvju galvenās atziņas no pasākuma ir šādas:

  • Sapratām, ka ir nepieciešams neliels atbalsts no pašvaldības iedzīvotājiem dažādu nelielu energoefektīvu pasākumu veikšanai (iedzīvotāju projektu konkurss) vai tehniskās dokumentācijas sagatavošana daudzdzīvokļu mājas siltināšanas projektiem (līdzfinansējums noteiktā apmērā).
  • Energopārvaldnieks nav brīnumdaris, tam ir konkrēti jāstrādā ar ēku apsaimniekotajiem vai to pārvaldniekiem, lai izprastu un spētu risināt dažādas situācijas. Nepietiks tikai ar to, ka informācijā tiks nodota pašvaldības atbildīgajām struktūrvienībām.
  • No gūtās pieredzes ir tapusi skaidrība, kā izveidot IERP darba grupu un kā veikt datu lasīšanu un analīzi. Plānots tuvākajā laikā pašvaldības tehniskajā darba grupā izrunāt ēku patēriņa analīzes datus un plānu, kad sasaukt IERP darba grupu turpmākai rīcībai.

  Projekta ietvaros aprīlī plānotās aktivitātes ir šādas:

  • 31.martā Jūrmalas pašvaldības pārstāvju vizīte Tukumā
  • Salaspils pārstāvja vizīte aprīlī Ogrē, Ikšķilē, Ķegumā un Lielvārdē
  • Saldus novada domes pārstāvju vizītes aprīlī pagastos
  • ēnošana 7.-8.aprīlī Liepājā
  • ēnošana 13.-14.aprīlī Saldū

   

 • 4. Februāris 2016

  Dalība LU 74. zinātniskajā konferencē

  2016. gada 3. februārī LU 74. zinātniskās konferences un EEZ zonas finanšu instrumenta programmas "Nacionālā klimata politika" projekta „Klimata pārmaiņu izglītība visiem” ietvaros tika organizēta sesija “Klimata izglītība”.

  Klimata pārmaiņas ir ne tikai zinātnieku un politiķu uzmanības lokā, bet tās rada nepieciešamību attīstīt risinājumus sabiedrības izglītības veicināšanai. Klimata izglītība ir interdisciplināra, jo tās ietver jautājumus par to, kas ir klimats, kas ietekmē tā pārmaiņas. Klimata izglītības mērķis ir sekmēt sabiedrības attieksmes izveidi, kas ļaus samazināt klimata pārmaiņas nākotnē un sabiedrības pāreju uz zemu oglekļa emisiju sabiedrību.

  Konferences mērķis bija pulcēt dažādu jomu pārstāvjus, kas ir saistīti klimata pārmaiņām un veicināt jaunu redzējumu un dažādu sfēru pētnieku mijiedarbību nākotnē un savstarpēju izglītības satura attīstību.

  Konferencē ar referātu tika pārstāvēts arī projekts "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu". A.Barisas prezentācija pieejama zemāk.

  A.Barisa. Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu

 • 1. Februāris 2016

  Iznācis pirmais informatīvais izdevums "Klimats un energopārvaldība"

  Iznācis pirmais informatīvais izdevums "Klimats un energopārvaldība". Izdevumā apkopoti projekta līdzšinējie rezultāti apmācību semināru un mentoringa aktivitātēs.

   Nr.1_Informatīvs izdevums_Klimats un energopārvaldība 

   

   

   

 • 4. Decembris 2015

  Mentoringa semināri pašvaldībās

  2015.gada 3.-4.decembrī notika mentoringa semināri trīs projekta partneru pašvaldībās. Pirmajā dienā mentori apmeklēja Salaspils novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldības, bet otrajā dienā viesojās Saldus pašvaldībā. Mentoru lomā iejutās Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdens un Ostfoldas Universitātes koledžas (Norvēģija) projektu vadītājs Auduns Amundsens (Audun Amundsen).

  Tikšanās laikā pašvaldību pārstāvji iepazīstināja dalībniekus ar esošo situāciju enerģētikas un energoefektivitātes jautājumu risināšanā pašvaldībās, ko ar savu pieredzi papildināja Liepājas mentors. Savukārt norvēģu mentors pastāstīja par risinājumiem, kādus Oslo pilsēta ir ieviesusi dažādos sektoros ar mērķi kļūt par “nulles emisiju pilsētu” 2050.gadā.

  Mentoringa semināru mērķis bija meklēt atbildes uz jautājumu "Kā ieviest un īstenot energopārvaldības sistēmu pašvaldībās?". Mentoringa seminārs tika organizēts projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” ietvaros.

 • 19. Novembris 2015

  Ar semināru Rīgā noslēdzas reģionālo apmācības semināru cikls

  12.novembrī notika pēdējais apmācību seminārs piecu semināru ciklā "Klimats un energopārvaldība. Iespējas un izaicinājumi". 

  Seminārs pulcēja dalībniekus no dažādām sfērām, tajā skaitā valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī privātā sektora. Semināra prezentācijas ir  pieejamas zemāk.

  Semināru organizēja SIA "Ekodoma" sadarbībā ar Saldus, Salaspils un Jūrmalas pašvaldībām projekta "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu" ietvaros. 

  A.BarisaAtskats uz apmācību semināriem. Klimata pārmaiņu būtība un nozīmība LatvijāG.Gudzuks (VARAM). Cik energoplānošana un klimata pārmaiņu jautājumi ir svarīgi no valstiskā viedokļa? Vai un kāds finansējums ir paredzēts?M.Rošā. Pirmie soļi - energopārvaldība un enerģijas patēriņa datu uzskaite. Ar ko sākt?M.Kalniņš. Salaspils novada pašvaldības pieredze energopārvaldības ieviešanāK.Kašs. Mikroklimats un gaisa kvalitāte renovētajās ēkās. Rezultātu uzraudzība. Vēsturiskās ēkas un energoefektivitātes risinājumi

  A.Kamenders. Energoapgādes kartēšanaL.Žogla. Kāda ir nozīme uzvedības maiņai un cik sarežģīti ir to mainīt? Piemēri dažādām nozarēm

 • 4. Novembris 2015

  Noslēdzošais apmācību seminārs Rīgā 12.novembrī

  Aicinām visus interesentus uz SIA "Ekodoma" organizēto semināru Rīgā, 12.novembrī, viesnīcā "Radi un draugi", Mārstaļu ielā 3. Pieteikšanās uz semināru mājas lapā www.energoplanosana.lv/current-events, zvanot 67323212 vai sūtot e-pastu uz seminars@ekodoma.lv līdz 10.novembrim. Lielās intereses dēļ atlikušas vien dažas brīvas dalībnieku vietas. Par dalību seminārā dalībnieki saņems sertifikātus.

  Šīs apmācības tiek organizētas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” ietvaros. Projektu koordinē SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Jūrmalas, Salaspils un Saldus pašvaldībām. 

  Dienas kārtība 

 • 29. Oktobris 2015

  Noslēdzies apmācību seminārs Daugavpilī

  28.oktobrī Daugavpilī notika ceturtais apmācības seminārs "Klimats un energopārvaldība. Iespējas un izaicinājumi". Semināru organizēja SIA "Ekodoma" sadarbībā ar Saldus, Salaspils un Jūrmalas pašvaldībām projekta "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu" ietvaros. 

  Ar semināru Daugavpilī noslēdzās apmācības semināru cikls četros plānošanas reģionos. Pēdējais seminārs gaidāms Rīgā, 12.novembrī.

  Daugavpils semināra izdales materiāli pieejami zemāk.

  A.Barisa. Klimata pārmaiņu būtība un nozīmība LatvijāM.Rošā. Pirmie soļi - energopārvaldība un enerģijas patēriņa datu uzskaite. Ar ko sākt?K.Kašs. Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazināšana un gaisa kvalitāte ēkāsA.Žandeckis. Energoapgādes kartēšanaL.Žogla. Kāda ir nozīme uzvedības maiņai un cik sarežģīti ir to mainīt? Piemēri dažādām nozarēm

 • 18. Oktobris 2015

  Apmācības seminārs Daugavpilī 28.oktobrī

  Aicinām visus interesentus uz SIA "Ekodoma" organizēto reģionālo semināru Daugavpilī, 28.oktobrī, viesnīcā "Good Stay Dinaburg", Dobeles ielā 39. Pieteikšanās uz semināru mājas lapā www.energoplanosana.lv/current-events, zvanot 67323212 vai sūtot e-pastu uz seminars@ekodoma.lv līdz 26.oktobrim. Vietu skaits ir ierobežots. Par dalību seminārā dalībnieki saņems sertifikātus.

  Šīs apmācības tiek organizētas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” ietvaros. Projektu koordinē SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Jūrmalas, Salaspils un Saldus pašvaldībām. 

  Pirmās apmācības notika 16.septembrī Cēsīs, otrās - 30.septembrī Jelgavā, trešās - 14.oktobrī Liepājā. Apmācības Daugavpilī ir pēdējās no reģionālo apmācību cikla. Noslēdzošais seminārs tiks organizēts Rīgā, 2015.gada 12.novembrī. 

  Semināra programma (pdf)

 • 15. Oktobris 2015

  Liepājas apmācības semināra materiāli

  14.oktobrī Liepājā notika trešais no pieciem reģionālajiem semināriem par klimata un energopārvaldības tēmu, ko organizē SIA "Ekodoma" sadarbībā ar Saldus, Salaspils un Jūrmalas pašvaldībām projekta dalibnieki"Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu" ietvaros.  

  Apmācības semināra galvenās tēmas bija klimata pārmaiņas un SEG emisijas Latvijā, klimata pārmaiņu ietekme uz infrastruktūru un mīti, energopārvaldības ieviešanas secība pašvaldībā ar pieredzi arī no Liepājas pašvaldības, kā arī mikroklimats pēc ēku renovācijas un kā plānot energoefektivitātes pasākumus vēsturiskās ēkās, energoapgādes kartēšanas iespējas pašvaldībās un semināra noslēdzošajā daļā - kā uzvedības maiņa var ietekmēt enerģijas patēriņu. Semināra otrā daļā notika diskusijas par pieredzi pašvaldībās un uzņēmumos Kurzemes plānošanas reģionā un kādi ir galvenie šķēršļi un arī motivatori, lai pašvaldības un sabiedrība kopumā uzsāktu īstenot energoplānos plānotos pasākumus.

  Semināra izdales materiāli ir pieejami zemāk. Vēl ir atlikuši divi semināri, uz kuriem vēl var pieteikties: 28.oktobrī Daugavpilī un noslēdzošais seminārs - 12.novembrī Rīgā.

  A.Barisa. Klimata pārmaiņu būtība un nozīmība Latvijā. Vai mūsdienu infrastruktūra ir pielāgota klimata pārmaiņām. Klimata sasaiste ar energopārvaldību un ISO 50001 standartuL.Rūtiņa (VARAM). Cik energoplānošana un klimata pārmaiņu jautājumi ir svarīgi no valstiskā viedokļa? Vai un kāds finansējums ir paredzēts?M.Rošā (Ekodoma), M.Tīdens (Liepājas dome). Pirmie soļi – energopārvaldība un enerģijas patēriņa datu uzskaite. Ar ko sākt?K.Kašs. Mikroklimats un gaisa kvalitāte renovētajās ēkās. Vēsturiskās ēkas un iespējamie energoefektivitātes risinājumiJ.Ikaunieks. Energoapgādes kartēšanaM.Rošā. Kāda ir nozīme uzvedības maiņai un cik sarežģīti ir to mainīt? Piemēri dažādām nozarēm

   

   

 • 7. Oktobris 2015

  Trešais apmācības seminārs 14.oktobrī Liepājā

  Aicinām visus interesentus uz SIA "Ekodoma" organizēto reģionālo semināru Liepājā 14.oktobrī, kas notiks viesnīcā "Europa City Amrita" Rīgas ielā 7/9. Pieteikšanās uz semināru mājas lapā www.energoplanosana.lv/current-events, zvanot 67323212 vai sūtot e-pastu uz seminars@ekodoma.lv līdz 13.oktobrim. Vietu skaits ir ierobežots. Par dalību seminārā dalībnieki saņems sertifikātus.

  Šīs apmācības tiek organizētas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” ietvaros. Projektu koordinē SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Jūrmalas, Salaspils un Saldus pašvaldībām. 

  Pirmās apmācības notika 16.septembrī Cēsīs, otrās - 30.septembrī Jelgavā, 14.oktobrī būs Liepājā, bet 28.oktobrī Daugavpilī un noslēdzošais seminārs būs 12.novembrī Rīgā. 

  Semināra programma (pdf)

 • 2. Oktobris 2015

  Liela interese par apmācībām Jelgavā

  30.septembrī Jelgavā veiksmīgi noritēja jau otrais no pieciem SIA "Ekodoma" rīkotajiem reģionālajiem semināriem "Klimats un energopārvaldība". Seminārā piedalījās 42 dalībnieki.dalibnieki  Seminārā tika diskutēts par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz infrastruktūru, energopārvaldības sistēmas izveidi un pieredzi Saldus novada pašvaldībā. VARAM pārstāvis informēja par klimata politikas izaicinājumiem un dažām no gaidāmajām ES struktūrfondu un EKI programmā. Seminārā tika arī apskatīti mikroklimata jautājumi iekštelpās pēc ēku renovācijas un energoefektivitātes potenciāls vēsturiskajās ēkās, kā arī energoapgādes kartēšanas iespējas pašvaldībās un uzvedības maiņas pasākumi. Prezentāciju materiāli ir pieejami zemāk. 

  Nākamie semināri notiks 14.oktobrī Liepājā, 28.oktobrī Daugavpilī un noslēdzošais - 12.novembrī Rīgā.

  Aiga Barisa, Ekodoma. Klimata pārmaiņu būtība un nozīmība Latvijā. Mīti un patiesības. Vai mūsdienu infrastruktūra ir pielāgota klimata pārmaiņām? Gustavs Gudzuks, VARAM. Cik energoplānošana un klimata pārmaiņu jautājumi ir svarīgi no valstiskā viedokļa? Vai un kāds finansējums ir paredzēts? Marika Rošā, Ekodoma. Pirmie soļi – energopārvaldība un enerģijas patēriņa datu uzskaite. Ar ko sākt?Egils Ķuzis, Saldus novada pašvaldības energopārvaldības plāni, risinājumi un jautājumiKristaps Kašs, Ekodoma. Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazināšana un gaisa kvalitāte pašvaldības, daudzdzīvokļu un rūpniecības ēkāsAgris Kamenders, Ekodoma. Energoapgādes kartēšana Marika Rošā, Līga Žogla, Ekodoma. Kāda ir nozīme uzvedības maiņai un kāda ir tās ietekme uz enerģijas rēķinu? 

   

 • 21. Septembris 2015

  Aicinām uz reģionālo semināru "Klimats un energopārvaldība" 30.septembrī Jelgavā

  Klimata pārmaiņas ietekmē visus ekonomiski aktīvos sektorus: mājsaimniecības, pašvaldības, mežsaimniecības, lauksaimniecības un arī rūpniecības uzņēmumus. Katrā no tiem ir daudz dažādu specifisku jautājumu, kas jārisina. Tomēr lielākoties tos visus vienos augstās enerģijas izmaksas apkures vajadzībām, elektroenerģijai ražošanas un citām vajadzībām, kā arī degvielai transportam. Pētījumi rāda, ka visos sektoros ar vienkāršu enerģijas patēriņa uzskaiti un mazu investīciju pasākumu ieviešanu var panākt izmaksu ietaupījumu vismaz par 5-10%.

  Par to Latvijā pēdējo gadu laikā tiek daudz runāts un diskutēts. Bet vēl joprojām ir aktuāli jautājumi: vai, ko, kāpēc un kā darīt? Kā piesaistīt vairāk finansējuma? Atkarībā no respondenta motivācijas, intereses un zināšanām, atbildes uz šiem jautājumiem atšķirsies.

  Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem mēs meklēsim semināru-diskusiju laikā piecās Latvijas pilsētās: Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī un Rīgā. Mums – SIA „Ekodoma” un Jūrmalas, Salaspils, Saldus un Liepājas pašvaldībām ir kāda neliela daļa informācijas, kas Jums būs noderīga gan darbā, gan saskarē ar citiem cilvēkiem, gan arī ikdienā mājās. Bet ar to nepietiek.

  Tāpēc aicinām pieteikt savu dalību otrajā no semināriem jau tūlīt, kas notiks 30.septembrī Jelgavā, viesnīcā Hotel Jelgava. Vietu skaits ir ierobežots. Par dalību seminārā dalībnieki saņems sertifikātus.

  Pieteikšanās uz semināru mājas lapā www.energoplanosana.lv, zvanot 67323212 vai sūtot e-pastu uz seminars@ekodoma.lv līdz 28.septembrim.

  Semināra programma (pdf)

 • 17. Septembris 2015

  Pirmais reģionālais seminārs "Klimats un energopārvaldība" Cēsīs veikmsīgi noslēdzies

  16.septembrī Cēsīs notika pirmais no SIA "Ekodoma" rīkotajiem reģionālajiem semināriem "Klimats un energopārvaldība", kas pulcēja 21 dalībnieku. Semināra laikā tika sniegtas prezentācijas par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz infrastruktūru, energopārvaldības sistēmas izveidi un pieredzi Cēsu un Salaspils novadu pašvaldībās. VARAM pārstāvis informēja par klimata politikas izaicinājumiem un dažām no gaidāmajām ES struktūrfondu un EKI programmā. Seminārā tika arī apskatīti enerģijas samazināšanas pasākumi un biežāk pieļautās kļūdas ēku renovācijas projektos, kā arī energoapgādes kartēšanas iespējas pašvaldībās. Prezentāciju materiāli ir pieejami zemāk.

  Semināru noslēdza diskusijas grupās par šādiem jautājumiem:

   
  • Kādi pasākumi ir īstenoti pašvaldībās un uzņēmumos. Kāpēc un kā iestrādāt ilgtermiņa klimata mērķus pašvaldību, valsts un uzņēmumu stratēģiskajos dokumentos?
  • Kā nodrošināt energoplānos noteikto enerģijas un emisiju samazināšanas pasākumu sistemātisku ieviešanu un monitoringu?
  • Vai un kā izvirzīt ambiciozākus klimata un enerģijas mērķus 2030.gadam?

   

  Aiga Barisa, Ekodoma. Klimata pārmaiņu būtība un nozīmība Latvijā. Mīti un patiesības. Vai mūsdienu infrastruktūra ir pielāgota klimata pārmaiņām?Gustavs Gudzuks, VARAM. Cik energoplānošana un klimata pārmaiņu jautājumi ir svarīgi no valstiskā viedokļa? Vai un kāds finansējums ir paredzēts?Marika Rošā, Ekodoma. Pirmie soļi – energopārvaldība un enerģijas patēriņa datu uzskaite. Ar ko sākt? Mareks Kalniņš, Salaspils novada pašvaldība. Energopārvaldība SalaspilīInta Ādamsone. Cēsu novada pašvaldība. Energopārvaldības sistēmas izveide Cēsu novadāKristaps Kašs, Ekodoma. Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazināšana ēkāsAgris Kamenders, Ekodoma. Energoapgādes kartēšanaKristaps Kašs, Ekodoma. Kāda ir nozīme uzvedības maiņai un kāda ir tās ietekme uz enerģijas rēķinu?

   

 • 16. Septembris 2015

  Klimats un energopārvaldība. Izaicinājumi un iespējas 2015.gada 16.septembrī Cēsīs, viesnīcā Kolonna, Vienības laukumā 1

  Katru dienu mēs arvien vairāk uzzinām par klimata pārmaiņām. Medijos parādās ziņas par plūdiem, anormālu karstumu, sausumu. Sākam tās arī paši sajust. Karstajā laikā izjūtam pieaugošu nepieciešamību pēc kondicioniera vai vēsas vasaras vidū pēc apkures, vai intensīva lietus laikā – pēc laivas.

  Nav noslēpuma, ka galvenais iemesls klimata pārmaiņām ir tieši cilvēku rīcība un pieaugošais pieprasījums pēc labākiem dzīves apstākļiem. Jebkurā pasaules valstī. Arī Latvijā.

  Klimata pārmaiņas ietekmē visus ekonomiski aktīvos sektorus: mājsaimniecības, pašvaldības, mežsaimniecības, lauksaimniecības un arī rūpniecības uzņēmumus. Katrā no tiem ir daudz dažādu specifisku jautājumu, kas jārisina. Tomēr lielākoties tos visus vienos augstās enerģijas izmaksas apkures vajadzībām, elektroenerģijai ražošanas un citām vajadzībām, kā arī degvielai transportam. Pētījumi rāda, ka visos sektoros ar vienkāršu enerģijas patēriņa uzskaiti un mazu investīciju pasākumu ieviešanu var panākt izmaksu ietaupījumu vismaz par 5-10%.

  Par to Latvijā pēdējo gadu laikā tiek daudz runāts un diskutēts. Bet vēl joprojām ir aktuāli jautājumi: vai, ko, kāpēc un kā darīt? Kā piesaistīt vairāk finansējuma? Atkarībā no respondenta motivācijas, intereses un zināšanām, atbildes uz šiem jautājumiem atšķirsies.

  Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem mēs meklēsim semināru-diskusiju laikā piecās Latvijas pilsētās: Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī un Rīgā. Mums – SIA „Ekodoma” un Jūrmalas, Salaspils, Saldus un Liepājas pašvaldībām ir kāda neliela daļa informācijas, kas Jums būs noderīga gan darbā, gan saskarē ar citiem cilvēkiem, gan arī ikdienā mājās. Bet ar to nepietiek. Pazīstamais enerģētikas politikas pētnieks Reinis Āboltiņš min, ka ir nepieciešama ideoloģijas maiņa. Mainām to kopā!

  Tāpēc aicinām pieteikt savu dalību pirmajā no semināriem jau tūlīt, kas notiks 16.septembrī Cēsīs.  Vietu skaits ir ierobežots. Par dalību seminārā dalībnieki saņems sertifikātus.

  Pieteikšanās uz semināru, zvanot 67323212 vai sūtot e-pastu uz seminars@ekodoma.lv līdz 14.septembrim.

  Apmacibu_programma_VPR_v2.docx

  Dalība seminārā ir bez maksas. Šie apmācības kursi tiek organizētiEiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projekta Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanuietvaros. Projektu koordinē SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Jūrmalas, Salaspils un Saldus pašvaldībām.

 • 13. Septembris 2015

  Liepāja dalās pieredzē

  Pilsētu mēra pakta kustībai ir pievienojušās 19 Latvijas pašvaldības. Katra no tām ir apņēmusies brīvprātīgi palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamos enerģijas resursus. Lai palīdzētu pašvaldībām sasniegt nospraustos mērķus, SIA Ekodoma sadarbībā ar trīs Latvijas pašvaldībām īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu”. 

  Š.g. 9.septembrī, Liepājā, tika aizvadīts pirmais no vairāk nekā 10 plānotajiem apmācību semināriem. Semināra laikā Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens un SIA “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs iepazīstināja klātesošos ar pilsētas pieredzi ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna ieviešanā un monitoringā, pašvaldības iestāžu ēku renovācijā un siltumapgādes sistēmas sakārtošanā. Semināra mērķis bija veicināt pieredzes apmaiņu un labās prakses pārņemšanu no Liepājas uz citām Latvijas pašvaldībām. Semināra dalībnieku vidū bija pārstāvji no 6 pašvaldībām – Saldus, Salaspils, Ādažiem, Ropažiem, Daugavpils un Cēsīm.

  Klātesošajos lielu interesi izraisīja Liepājas pieredze ar iekštelpu gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanu renovētajās pašvaldības ēkās, ēku enerģijas uzskaiti un datu analīzi, kā arī izglītojošo darbu ar iestāžu darbiniekiem. Kopumā dalībnieki pozitīvi novērtēja Liepājas sniegumu energopārvaldības ieviešanā pašvaldībā un atzina, ka iegūtās zināšanas viņiem noderēs turpmākajā darbā savās pašvaldībās. 

  Dienas noslēgumā semināra dalībniekiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītē uz Liepājas pašvaldības policiju, lai klātienē iepazītos ar ēkas renovācijas projekta rezultātiem un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros iegādātajiem elektroautomobiļiem, kā arī uz SIA “Liepājas enerģija” biomasas koģenerācijas staciju.   

  Vairāk informācijas par aizvadīto pasākumu, kā arī citām projekta aktivitātēm meklējiet mājaslapā www.energoplanosana.lv.

 • 9. Septembris 2015

  Mentoringa seminārs pašvaldībām 2015.gada 9.septembrī Liepājā

  Šobrīd Pilsētu mēra pakta kustībai ir pievienojušās 19 Latvijas pašvaldības un visām šīm pašvaldībām jau ir izstrādāti Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni, kas paredz virkni SEG emisiju samazinošu pasākumu. Problēma, kas pastāv šobrīd, ir tā, ka tikai retā no pašvaldībām seko plānā paredzēto pasākumu ieviešanai.

  Projekta „Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” ietvaros šis jautājums tiek risināts, piemērojot apmācību metodes, kas veicina zināšanu pārnesi no pieredzējušām pašvaldībām uz mazāk pieredzējušām. Tas ļaus pašvaldībām ātrāk un efektīvāk sasniegt Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos noteiktos CO2 emisiju samazināšanas mērķus. Projekta ietvaros tiks izmantotas šādas apmācību un sadarbības metodes: mentorings, līdzvērtīga sadarbība un ēnošana.

  Mentorings paredz pieredzes apmaiņu starp pieredzējušām un mazāk pieredzējušām pašvaldībām. Starp Latvijas pašvaldībām ir tādas, kas jau ir sasniegušas nozīmīgus rezultātus klimata pārmaiņu mazināšanā. Viena no šīm pašvaldībām ir Liepāja. Šīs pirmās tikšanās ietvaros 9.septembrī Liepājas pilsētas pašvaldība rādīs un praktiski izskaidros Liepājā īstenotos pasākumus, tai skaitā energopārvaldības ieviešanu un monitoringu. 

  Mentoringa seminārs tiek organizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” ietvaros. Projektu koordinē SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Jūrmalas, Salaspils un Saldus pašvaldībām.

  Mentoringa_seminars_Liepaja_090915.docx

© EKODOMA 2015