Kontakti

Ekodoma (koordinators)

Kontaktpersona: Aiga Barisa, Projekta vadītāja

Tel.: +371 67323212

E-pasts: aiga@ekodoma.lv

Ekodomas mājas lapa  www.ekodoma.lv

Salaspils novada pašvaldība

Kontaktpersona: Mareks Kalniņš, Tehniskās daļas vadītājs

Tel.: +371 67981063

E-pasts: mareks.kalnins@salaspils.lv

Salaspils novada pašvaldības mājas lapa www.salaspils.lv

Saldus novada pašvaldība

Kontaktpersona: Baiba Mūsiņa, projektu vadītāja

Tel.: +371 63807903

E-pasts: baiba.musina@saldus.lv

Saldus novada pašvaldības mājas lapa www.saldus.lv

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Kontaktpersona: Lelde Brača, Attīstības pārvaldes vecākā referente

Tel.: +371 67511486

E-pasts: lelde.braca@jpd.gov.lv

Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapa www.jurmala.lv

Ostfoldas Universitātes koledža

Kontaktpersona: Audun Amundsen, Projektu vadītājs

Tel.: +47 95276942

E-pasts: audun.amundsen@hiof.no

Ostfoldas Universitātes koledžas mājas lapa www.hiof.no

© EKODOMA 2015