Projekta partneri

 • SIA Ekodoma

  SIA „EKODOMA” ir neatkarīgs konsultāciju uzņēmums, kas kopš 1991.gada darbojas enerģētikas un vides aizsardzības sektorā gan Latvijā, gan arī Eiropā. Ekodoma īsteno dažāda veida projektus, sākot no energoauditiem ēkām un katlu mājām līdz pat sarežģītiem un inženiertehniskiem pētījumiem. Galvenā darbības sfēra ir energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi.

  Pēdējo 5 gadu laikā SIA „EKODOMA” ir izstrādājusi vairāk nekā 10 Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānus vai energoplānus pašvaldībām un turpina darbu pie energopārvaldības sistēmu izveides un ieviešanas. Piemēram, Ogres, Salaspils, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni 2013.–2020.gadam tika izstrādāti Eiropas Komisijas programmas „Intelligent Energy Europe” līdzfinansētā projekta „Conurbant” ietvaros. Savukārt Saldus, Liepājas, Valkas un Limbažu novadu Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni sagatavoti iepriekšminētās programmas līdzfinansētā projekta „Meshartility” ietvaros.

  www.ekodoma.lv

 • Salaspils novada pašvaldība

  Salaspils novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Rīgas rajonā, Daugavas labajā krastā, Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā. Teritorijas ziemeļos plūst Mazā Juglas upe. Novada teritorija rietumos robežojas ar Rīgas pilsētu, ziemeļos ar Stopiņu pagastu, dienvidos ar Daugmales pagastu, austrumos ar Tīnūžu pagastu, ziemeļaustrumos ar Ropažu pagastu un dienvidrietumos ar Ķekavas pagastu.

  15,8% no novada teritorijas aizņem Rīgas HES ūdenskrātuve, 30,5% - meži, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 32,5%. Salaspils atrodas 18 km attālumā no Rīgas. Tuvākās pilsētas ir Ikšķile (11 km), Ogre (18 km) un Baldone (21 km). 

  Lauku teritorijā ir vairākas lielas apdzīvotas vietas, no kurām kā lielākās jāmin Saulkalne (1385 iedzīvotāji) un Acone (672 iedzīvotāji). Salaspils teritorijā ietilpst arī Doles sala un tajā esošais dabas parks. Pašreizējo lauku teritoriju veido ne tikai kādreizējā Salaspils pagasta zemes, bet arī daļa no kaimiņu pagastu – Stopiņu, Ropažu, Katlakalna, Ikšķiles un Doles – teritorijām. 

  Ar citām teritorijām Salaspili savieno divi transporta veidi – autoceļš un dzelzceļš. Pilsētu un lauku teritoriju šķērso Valsts nozīmes autoceļš Rīga – Daugavpils – Krāslava (A6), dienvidu daļā piekļaujoties pilsētas dzīvojamajai zonai. Šis ceļš nodrošina satiksmi starp Salaspili, Rīgu un Ogri. Rīgas apvedceļa posms Baltezers – Saulkalne (A4) austrumu daļā šķērso Salaspils lauku teritoriju, savienojot to ar Vidzemes šoseju, Tallinas šoseju un Baltezeru. Rīgas apvedceļa posms Salaspils – Babīte (A5) šķērso Rīgas HES aizsprostu un saista Salaspili ar Ķekavas, Mārupes un Olaines pagastiem. Ziemeļu daļā 1.šķiras ceļa Ulbroka – Ogre (P5) posms saista teritoriju ar Tīnūžu un Stopiņu pagastiem.

  Salaspils novadam cauri stiepjas elektrificēta dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. Teritorijā pavisam ir četras dzelzceļa stacijas – Dārziņi, Dole, Salaspils, Saulkalne.

  Brauciens no Salaspils līdz Rīgai neatkarīgi no izvēlētā transporta veida (autoceļš vai dzelzceļš) ilgst aptuveni 25 minūtes. Nelielā attāluma un ērtās satiksmes dēļ tiek veicināta diennakts migrācija – liela daļa Salaspils iedzīvotāju katru dienu brauc strādāt vai mācīties uz Rīgu. 

  Iedzīvotāju skaits: 23 352

  Platība: pilsēta 12 km2, lauku teritorija 115 km2

  http://www.salaspils.lv/parvalde 

 • Saldus novada pašvaldība

  Saldus - medus piliens Kurzemē. Tāpat kā medus piliens, kas jāizbauda kūstam uz mēles, tā arī Saldus ir jāiepazīst pamazām, izbaudot pilsētas atmosfēru un atklājot arvien jaunas un negaidītas nianses lauku teritorijās. Saldus novada (pašvaldības) teritorija aptver Saldus pilsētu un 15 pagastus. Saldus novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā. Dienvidos tas robežojas ar Lietuvas Republiku, rietumos – ar Vaiņodes un Skrundas novadiem, ziemeļdaļā – ar Kuldīgas un Kandavas novadiem, ziemeļaustrumos – ar Brocēnu novadu, bet austrumdaļā - ar Brocēnu un Auces novadiem.

  Saldus novadā ir laba vides kvalitāte – novadam ir izteikta dabas vide un lauku ainava ar laukiem un mežiem, kas nodrošina labu gaisa kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Turklāt Saldus pilsēta ir viena no zaļākajām pilsētām Latvijā, kurai raksturīgi parki, skvēri un bagātīgi apstādījumi. Savukārt novada nomaļākajās vietās ir saglabājušies izcili dabas veidojumi un neskarta lauku vide. Novada teritorijā ir izveidotas 7 NATURA 2000 teritorijas, no kurām lielākā ir dabas parks “Zvārdes meži”.

  Iedzīvotāju skaits: 26 757, no tiem 43% – Saldus pilsētā un 57% – lauku teritorijās

  Novada platība: 1683,3 km2, t.sk. Saldus pilsēta 10,2 km2 (0,6%)

   http://www.saldus.lv/pasvaldiba/

  Saldus mākslas un mūzikas skola - energoefektivitātes paraugs

  Attēlā: Saldus mākslas un mūzikas skola - energoefektivitātes paraugs

   

 • Jūrmalas pilsētas pašvaldība

  Jūrmala – lielākā Baltijas valstu kūrortpilsēta un otra lielākā  Latvijas pilsēta pēc platības, ko izsenis slavenu darījuši dabas ārstnieciskie faktori – maigais klimats, jūra, veselīgais gaiss, medicīniskās dūņas un minerālūdeņi.

  Jūrmala ir pirmā Latvijas pilsēta, kas uzņemta Eiropas Kūrortu asociācijā. Īpašu pievilcību kūrortam dod gandrīz 26 km garā balto smilšu pludmale, plašie priežu meži un pilsētas dabiskā robeža – Lielupe. Vēstures gaitā pilsēta ir apvienojusi 12 ciemus - Priedaini, Lielupi, Buldurus, Dzintarus, Majorus, Dubultus, Jaundubultus, Pumpurus, Mellužus, Asarus, Vaivarus, Jaunķemerus un divas nelielas pilsētas - Sloku un Ķemerus.

  Pēdējo gadu laikā pilsētas labiekārtošanā tiek ieguldīti lieli līdzekļi, kas dod iespēju Jūrmalas pilsētai kļūt par aizvien populārāku tūrisma vietu Latvijā.

  Laiki un varas mainās, tomēr Jūrmalas galvenā bagātība ir nemainīga. Tā ir jūra ar balto smilšu pludmali, veselīgais priežu meža gaiss, Lielupe un pilsētas kultūrvēsturiskais mantojums.

  Unikālie dabas un kultūrvēsturiskie resursi ir Jūrmalas pilsētas priekšrocība, salīdzinot to ar citām Latvijas un Baltijas jūras piekrastes pilsētām un galvenās no šīm vērtībām ir:

  • Rīgas jūras līcis, Lielupe, Jūrmalas ezeri
  • lieliska 26 km gara dzelteno (irdeno) smilšu pludmale
  • priežu mežaudzes
  • kultūrvēsturiskais mantojums – vēsturiskā koka arhitektūra, mākslas vēstures pieminekļi un to tradicionālā vide
  • īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Ķemeru nacionālais parks, dabas parks „Ragakāpa”, dabas liegums „Lielupes grīvas pļavas", kuras ir Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidotā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 sastāvā
  • dabiskās ar sēru un ģipsi mineralizētās balneoloģiskās kūdras dūņas Ķemeros
  • četru veidu minerālūdens avoti
  • ainaviskā un bioloģiskā daudzveidība

  Iedzīvotāju skaits: 55 603 

  Pilsētas platība: 100 km2

  http://www.jurmala.lv/page/10

  Attēlā: Jūrmalas bagātība - gandrīz 26 km garā balto smilšu pludmale 

 • Ostfoldas Universitātes koledža

  Ostfoldas Universitātes koledža (Norvēģija) piedāvā 60 mācību priekšmetus dažādās nozarēs, ieskaitot inženierzinātnes, datorzinātnes, sociālās zinātnes un medicīnu. Koledžā mācās apmēram 7000 studentu un mācību procesu nodrošina 550 mācībspēki un koledžas darbinieki. 

  Ostfoldas Universitātes koledžu projektā pārstāv Auduns Amundsens. Auduns Amundsens ir Ostfoldas Universitātes koledžas izpētes vadītājs. Viņam ir ievērojama pieredze ilgtspējīgu energoplānošanas dokumentu izstrādē tieši pašvaldībām.

   

  http://www.hiof.no/english

© EKODOMA 2015