Kas ir energoplānošana?

Arvien vairāk pašvaldību Latvijā pievēršas energoplānošanai un izstrādā energoplānus. Tomēr bieži pietrūkst vai tiek nepilnīgi veikts nākamais solis – plāna ieviešanas monitorings un sasniegto rezultātu izvērtēšana attiecībā pret nosprausto mērķi.

Aktualitātes

Enerģijas monitoringa platformu sāk lietot Daugavpils un Sigulda

17. Marts 2017

Iznācis trešais projekta informatīvais izdevums

7. Jūlijs 2016

Projekta aktivitātes ir noslēgušās, un galvenie sasniegtie projekta rezultāti projekta noslēgumā ir apkopoti projekta trešajā izdevumā

Projekta galvenie rezultāti ir apkopoti brošūrā "Energopārvaldība vieno! Sasniegumi iedvesmo!"

7. Jūlijs 2016

Mēs katrs tērējam enerģiju. Gan sava ķermeņa iekšējo enerģiju, gan arī to, kas nepieciešama, lai darbinātu elektroierīces, apsildītu un arī apgaismotu mūsu mājokli. Gandrīz katrs ir dzirdējis par enerģijas taupīšanu, it īpaši mūsu mājokļos. Vairs nav šaubu par to, ka mēs radām nozīmīgu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Un tās mēs ar katru gadu izjūtam arvien vairāk. Tie ir gan ekstremālāki laikapstākļi, piemēram, lielāks nokrišņu daudzums, gan siltākas ziemas, gan infrastruktūras nespēja pielāgoties šīm krasajām izmaiņām, piemēram, lietus laikā applūdušas ielas.

Bet kā tiek risināti enerģijas taupīšanas jautājumi pašvaldībās?

Kam un kā ar šo jautājumu būtu jānodarbojas?

Tagad mājas lapā energoplanosana.lv pašvaldībām pieejama enerģijas monitoringa platforma!

7. Jūlijs 2016

Noslēdzošā līdzvērtīgas sadarbības tikšanās Salaspilī

3. Jūlijs 2016

2016. gada 30. jūnijā Salaspilī notika noslēdzošā līdzvērtīgas sadarbības tikšanās, kuras laikā dalībnieki dalījās ar IERP rezultātiem un diskutēja par savu pašvaldību gūto pieredzi energopārvaldības sistēmas ieviešanā.

Saldus pašvaldības pārstāvji ēno Salaspilī

27. Maijs 2016

2016. gada 25.-26. maijā Salaspilī notika noslēdzošās ēnošanas apmācības, kurās piedalījās Salaspils novada domes, Salaspils siltums, Saldus novada domes un SIA Ekodoma pārstāvji.

Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu

Enerģijas patēriņa un ietekmes uz vidi samazināšana ir viena no aktuālākajām tēmām Eiropas un Latvijas politikas dienas kārtībā. Dažādi pētījumi ir pierādījuši, ka tieši pašvaldībām ir vislielākais potenciāls abu mērķu sasniegšanā.

Projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” ietvaros Latvijas pašvaldības meklēs risinājumus ilgtspējīgas vides un energopārvaldības ideju ieviešanai, kā arī veicinās sabiedrības izpratni un iesaisti klimata pārmaiņu mazināšanā.

Lasīt vairāk

© EKODOMA 2015